Változtak a gyermekvédelmi törvény iratbetekintésre vonatkozó szabályai

  1. Ennek megfelelően a gyermekek napközbeni ellátása igénybevétele esetén a gyermek szülője, törvényes képviselője és a korlátozottan cselekvőképes gyermek,
  2. a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai igénybevétele esetén ezen személyek a gyermekre, illetve személyére vonatkozó adatokba, valamint a gyermekjóléti szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel, illetve személyével kapcsolatos iratba tekinthetnek be.
  3. Gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek átmeneti gondozása igénybevétele esetén a gyermek szülője,a gyermek törvényes képviselője, a korlátozottan cselekvőképes gyermek ésa nagykorúvá vált gyermek,a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer törzsadat alrendszerében, valamint tervező és értékelő alrendszerében a gyermekre, illetve személyére vonatkozóan a szolgáltató, intézmény által kitöltött adatlapba tekinthet be.
  4. Abban az esetben ha a gyermekjóléti központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez, vagy utógondozást végez a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez, úgy e tevékenység körében a gyermek szülője díjmentesen jogosult betekintést kérni a személyére vonatkozó, a szolgáltató, intézmény által a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer tervező és értékelő alrendszerében, valamint a gyermekre vonatkozó, a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer törzsadat alrendszerében a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésre vonatkozó adatba.
  5. Gyermekvédelmi szakellátás igénybevétele esetén a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer törzsadat alrendszerében a gyermekre, illetve személyére vonatkozóan a szolgáltató, intézmény által kitöltött adatlapba a gyermek törvényes képviselője, a korlátozottan cselekvőképes gyermek és a nagykorúvá vált gyermek tekinthet be, a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer törzsadat alrendszerében a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésre vonatkozó adatba pedig a gyermek törvényes képviseleti jogot nem gyakorló szülője is.
GDPR megfeleltetés