Bekérhető-e a munkavállaló hatósági igazolványa koronavírus védettség igazolására?

A koronavírus elleni oltás beadását követően minden magyar állampolgár jogosulttá válik a védettséget igazoló hatósági igazolvány átvételére, annak érdekében, hogy igazolni tudja az oltás felvételét vagy a koronavíruson történt átesettségét. Számos munkáltató fejében okkal fordulhat meg, hogy vajon bekérhetőek e ezek a hatósági igazolványok annak érdekében, hogy a munkavállalóik egészségességét ellenőrizzék. A gondolatmenet idővel oda vezethet, hogy bizonyos munkáltatók kizárólag olyan munkavállalókat engednek majd be irodájukba, a munkavégzés helyére, vagy ügyfelekhez akik igazolni tudják koronavírus elleni védettségüket. De vajon ellenőrizhető a védettség a munkáltató által? Ezt a kérdéskört járjuk most körbe.

A hatósági igazolvány mint személyes adat

A koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány – mint egyébként bármely más az állam által kiállított közokirat – személyes adatnak minősül, ennek kezeléséhez a munkáltatónak pedig ún. adatkezelési jogalappal kell rendelkeznie. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a hatósági igazolványon szereplő adatok – vagyis annak ténye, hogy az adott személy már védett a koronavírustól – egészségügyi adatnak minősül, ennek megfelelően az ilyen típusú adatok munkáltatói kezelésére sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint egyéb – nem különleges – személyes adatok kezelésére, hiszen egészségügyi adatok munkáltató általi kezelése főszabály szerint tilos. Ha ilyen adatokat kívánunk kezelni, a „normál-típusú” adatkezelésekhez (pl.: munkavállaló nevének, címének kezelése) képest speciális adatvédelmi követelményeknek kell megfeleljünk.

A személyes adatok védelmével foglalkozó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2021. április 1-jén megjelent tájékoztatójában kiemeli, hogy a munkáltató jogszerűen kérheti a munkavállalójától olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését, amely a munkaviszony teljesítése szempontjából lényeges.  Ezen felül a munkáltatónak kell biztosítania a munkavégzés egészséget nem veszélyeztető és biztonságos körülményeit, ennek körében pedig meg kell tennie minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségének védelme érdekében.

Ezen jogszabályi előírásokból fakadóan a Hatóság arra a megállapításra jut, hogy előfordulhat olyan helyzet amikor a védettséget igazoló hatósági igazolvány munkáltató általi kezelése jogszerű lehet, ez azonban semmiképpen nem történhet általános jelleggel és munkáltatóként figyelemmel kell lenni egy sor adatvédelmi előírásra.

Mire figyeljünk, ha védettségi igazolványt szeretnénk kezelni?

Először is munkáltatóként kockázatértékelést kell lefolytassunk és írásban dokumentálnunk annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a konkrét munkaviszony során szükséges és arányos intézkedésnek minősül e a munkavállaló hatósági igazolványának bekérése. Ebben a kockázatelemzésben vizsgálnunk kell, hogy maga a munkavállaló-, a munkavállalóval kapcsolatban lévő kollégák-, valamint a munkavállalóval találkozó ügyfelek élete és egészségégnek védelme mennyiben indokolja a hatósági igazolvány bekérését, vagyis az adatkezelést.

Fontos, hogy a kockázatelemzést nem elég általánosságban lefolytatni; a Hatóság álláspontja szerint munkakörönként kell vizsgálni a fenti szempontokat és dokumentálni megállapításainkat.

Nem elég a kockázatelemzést elvégezni és általános szinten rögzíteni, hogy a hatósági igazolvány bekérésének célja a munkavállalók egészségének védelme és az egészséges munkakörnyezet megteremtése, ennél egzaktabban a konkrét munkajogi, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi és munkaszervezési szempontokat figyelembe véve kell leírni, hogy miért szükséges ez a típusú adatkezelés a felállított célok elérése érdekében. A célnak valósnak és ténylegesnek kell lennie, tehát ha a munkáltató csupán azt rögzíti, hogy a jogszabályoknak kívánunk megfelelni önmagában nem elegendő, dokumentálni kell, hogy mi az a valós és konkrét cél amit az igazolvány bekérésével el kíván érni. Például a hatósági igazolvány bekérése azért szükséges, mert az adott munkakörben a fertőzöttség nagy kockázattal jár, hiszen a munkavállaló orvosi műszereket szállít kórházakba és ha tovább hordozná a vírust katasztrofális következményei lennének a kórházban lévők tekintetében akikkel munkavállalónk találkozik.

Mi kérhető be az egészségesség igazolására?

Mivel a munkáltató alapesetben nem egészségügyi szakember kiemelendő, hogy a koronavírus fertőzöttség megállapítása érdekében kizárólag a Magyar Állam által kiállított hatósági igazolványt vagy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője által biztosított applikáció bekérésére van lehetőség, egyéb körülmények, dokumentumok vizsgálata a koronavírus fertőzöttség megállapítása körben nem megengedett.

A bekérés nem jelent másolatkészítést vagy tárolást, tehát a munkáltató semmilyen módon nem fénymásolhatja, tárolhatja az igazolványt, harmadik személy részére történő továbbításra sem jogosult. A munkáltató pusztán annyit tehet, hogy megállapítja munkavállalójáról, hogy az igazolta a védettség tényét. Ezt érdemes lehet dokumentálni két tanú jelenlétében a későbbi igazolhatóság érdekében.

Legvégül pedig fontos kiemelni, hogy mivel a hatósági igazolvány kezelése személyes adatkezelésnek minősül, adatkezelési tájékoztatót kell készítsen minden munkáltató, melyben ezen típusú adatkezelés céljáról, jogalapjáról vagy az adatok megőrzésének időtartamáról tájékoztatja az érintett munkavállalóit.